Pool Diagnose

Normal drift

Ved normal drift skal pilen stå i toppen af det grønne felt, lige på grænsen til det gule. 

Det svarer til et tryk lige omkring 1 Bar

Lavt skiftende tryk

Ved for lavt og skiftende tryk. Pumpen larmer evt. Se om der mangler vand i poolen. 

Lavt konstant tryk

Ved for lavt men konstant tryk, er forfiltret sandsynligvis tilstoppet.

For højt tryk

Ved for højt tryk er sandfiltret tilstoppet og skal returskylles

Påfyldning af mere vand

Rens forfilter

Sørg for at slukke for strømmen til poolpumpen først.

!! Sluk også selvom den ikke kører !!

Sluk pumpen ved at dreje den røde skifter 90 grader mod uret


Sluk for vandtilførslen til pumpen på begge disse orange håndtag. 

Begge håndtag skal stå vinkelret på rørets retning for at lukke.

Påsæt håndtag til at afmontere den gennemsigtige top på for-filtret.

Drej håndtaget mod urets retning for at løsne.

Der vil muligvis komme tild vand ud. Det er ok så længe de 2 orange håndtag som nævnt ovenfor er lukkede.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

COPYRIGHT © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES